دستگاه فرز دروازه ای 

ATAK 500-600

TECNICAL DATA

حد اکثر قطر دیسک 600 میلی متر 

حداقل قطر دیسک 350 میلی متر

برش دیسک(محورx) 3500میلی متر

سفر عمودی دیسک (محورz) 300میلی متر

دیسک سفر پل (محورY) 2000 میلی متر 

حداکثر ضخامت برش 200 میلی متر 

مجموع زاویه چرخش دیسک (محور W) 90

زاویه قابل تنظیم دیسک (محور Z2 ) 0-45

ابعاد میز 3250-2120 میلی متر

قدرت موتور دیسک  9/11 کیلووات بر اسب بخار

آب مورد نیاز (1.5 بار ) 60 لیتر در دقیقه.

مجموع قدرت الکتریکی 14/10 کیلووات بر اسب بخار

ابعاد کلی 5500/2750/2950 میلی متر 

وزن دستگاه 3100 کیلو گرم.